Aktualności         Piszą o nas     Dane OSP       Galeria       O Krutyni      Zdjęcia z archiwum OSP                                  

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni

 

  Historia
  Zarząd OSP
  Akcje rat-gaś
  Odznaczenia
  Budynki OSP
  Sponsorzy
  Samochody sprzęt
  Statut OSP
  Szkolenia
  Świetlica OSP
  JOT II
  Linki

 

  Archiwum
  Pliki do pobrania
 Statystyka odwiedzin od 2013

Mazurski
Park Krajobrazowy

Urząd Gminy Piecki

 

Regulamin

Zapraszamy na dogtrekking

pn. „II Krutyński Bieg z Wiernym Przyjacielem”

05 maja 2018r.


 

Dogtrekking – co to w ogóle jest?
Dogtrekking to po prostu długi spacer z psem, połączony przez nas z elementami biegu na orientację. Wygrywa ten zespół lub osoba, który dotrze na metę w najkrótszym czasie, pokonując jednocześnie całą trasę wyznaczoną przez organizatorów. Na trasie znajdują się tzw. „punkty kontrolne”, które należy odnaleźć by odpowiedzieć na pytania przygotowane przez organizatorów. O przebiegu trasy, sposobach zdobywania punktów kontrolnych oraz atrakcjach czekających na drodze do mety organizatorzy poinformują zawodników i zawodniczki podczas tzw. odprawy technicznej.
W dogtrekkingu biorą udział zarówno osoby nastawione na zaciętą rywalizację, jak i te, które liczą na przygodę i rekreacyjne zwiedzanie okolicy. Całej imprezie przyświecają dwa cele: dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Priorytetem jest jednak zawsze dobro psa.
Żeby wziąć udział w dogtrekkingu wystarczą tak naprawdę tylko dobre chęci. Różne dystanse do wyboru – 5 i 15km – umożliwiają start niemal każdej osobie i każdemu psu.

Harmonogram  dnia:


Zawodnicy 15km –  ( podział na służby mundurowe i pozostali):
9:00 Rejestracja
10:15 Odprawa techniczna
10:30 Start biegu

Zawodnicy 5km:
10:00 Rejestracja
11:15 Odprawa techniczna
11:30 Start biegu

14:00 Planowany powrót wszystkich zawodników
15:00 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród

Plan dnia może ulec drobnej zmianie w trakcje zawodów

Regulamin . „II Krutyńskiego Biegu z Wiernym Przyjacielem”

1. Organizator:

Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni .


2. Informacje podstawowe:

Lokalizacja zawodów: Krutyń, gmina Piecki.

Cel zawodów:

Promowanie aktywnego spędzania czasu z „wiernym przyjacielem”;

Popularyzowanie aktywności fizycznej oraz psich sportów;

Promowanie aktywnego spędzania czasu w lesie;


3. Teren zawodów:
Dogtrekking odbywa się na terenie lasów państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Strzałowo. Trasa biegu zlokalizowana jest w leśnictwach Krutyń i Rostek.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są wykonać ewentualne polecenia pracowników Służby Leśnej.

W czasie biegu zwierzęta nie mogą poruszać się luzem.  

Jesteśmy gośćmi w lesie, dbamy o porządek, nie śmiecimy, nie hałasujemy.


4. Warunki uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa zawodnika:

W zawodach mogą brać udział uczestnicy, którzy:

zgłoszą się drogą mailową: e.dulna@ospkrutyn.pl  (w mailu należy podać imię i nazwisko startującego, kategorię biegu,  nr kontaktowy telefonu, imię psa oraz rasę) – zgłoszenia przyjmowane będą do 28 kwietnia 2018 r,

akceptują regulamin zawodów i podpiszą stosowne oświadczenie,

dokonają opłaty startowej gotówką w dniu zawodów.


Zabrania się wnoszenia na teren zawodów alkoholu i innych środków odurzających. Zawodnik, który będzie pod wpływem ww. środków zostanie niezwłocznie zdyskwalifikowany.

Warunki uczestnictwa psa:

Niezależnie od kategorii każdy uczestnik może biec z jednym lub dwoma psami. Dopuszcza się do udziału inne zwierzęta z tym, że ostateczną decyzję o udziale zwierzęcia w biegu podejmie obecny na miejscu lekarz weterynarii.

Zabrania się zmuszania psa do biegu. W każdym przypadku cierpienia zwierzęcia należy natychmiast przerwać bieg i zgłosić to Organizatorowi.

Zabrania się startu w zawodach suk w rui, w ciąży, oraz do 6 tygodni po porodzie.


Pies startujący w zawodach powinien być:

.     zaszczepiony przeciwko wściekliźnie,

w wieku 1-10 lat (starsze psy wyłącznie za zgodą obecnego na miejscu lekarza weterynarii),

 .    na smyczy przez cały czas trwania zawodów.


Wyposażenie zawodnika:

Każdy uczestnik biegu ma obowiązek wziąć ze sobą na trasę:

telefon komórkowy - sprawny i naładowany,

mapę i kartę uczestnictwa otrzymaną od Organizatora,  

smycz, do której pies jest przypięty przez cały czas trwania zawodów,

szelki lub miękką obrożę dla psa


Zabrania się:

korzystania na trasie z wszelkich urządzeń nawigacyjnych, dopuszczalne są wyłącznie urządzenia rejestrujące długość i czas trasy.

prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce bądź obroży zaciskowej.


Organizator przed biegiem może sprawdzać zawartość wyposażenia zawodników.

 5. Trasy i kategorie:

15 km – trasa z elementami survivalu


 służby mundurowe – kobiety

                                   - mężczyźni                    
 pozostali ( niemundurowi ) – kobiety

                                     - mężczyźni

5 km
- rodziny z dziećmi / grupy
- singiel – kobiety

              - mężczyźni


6. Punkty kontrolne:

Każdy punkt kontrolny jest ustawiony w charakterystycznym miejscu. Takie miejsca są zaznaczone na otrzymanej przez zawodników mapie, łatwe do odnalezienia  w terenie oraz dodatkowo  oznakowane  biało-czerwonymi lampionami. Zadaniem zawodników jest odnaleźć wszystkie punkty kontrolne na wybranej trasie biegu, wpisać do otrzymanej karty biegu poprawną odpowiedź na umieszczone w punktach kontrolnych pytania.

Wszystkie elementy znajdujące się w  punkcie kontrolnym zostawiamy tak jak je znaleźliśmy!


7. Opłaty:
Jednorazową opłatę za uczestnictwo w biegu należy  uiścić w dniu zawodach na miejscu.
Opłata za uczestnictwo:

20 zł gotówką w dniu zawodów - dorośli

30 zł gotówką w dniu zawodów – grupy ( max. 3 osoby )

 8. Nagrody:

Dla zwycięzców za 1,2 i 3 miejsce przygotowane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymują:
• pakiet startowy,
• imienny dyplom dla każdego uczestnika,
• posiłek regeneracyjny
 

9. Weterynarz:
Na starcie i mecie biegu będzie obecny lekarz weterynarii, by sprawdzić książeczkę szczepień psa i ocenić ogólny stan zdrowia zwierzęcia w celu bezpiecznego dopuszczenia go do zawodów. W razie potrzeby lekarz udzieli bezpłatnej porady weterynaryjnej.

 10. Postanowienie końcowe:

 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator                        ( komandor biegu).


 

 

 

 

FILMY

Utwór muzyczny "Krutyńska Straż"

Film -Spotkanie po 40 latach "LZS Krutynianka"

23.07.2000 r. 40 - lecie OSP w Krutyni, zawody sportowo - pożarnicze cz.1

23.07.2000 r. 40 - lecie OSP w Krutyni cz. 2

23.07.2000 r. 40 - lecie OSP w Krutyni cz. 3

23.07.2000 r. 40 - lecie OSP w Krutyni cz. 4