W dniu 13 marca druhowie z OSP Krutyń wzięli udział w wewnętrznym szkoleniu z obsługi Zautomatyzowanego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) który od niedawna znajduje się na wyposażeniu jednostki.
Podczas szkolenia przećwiczone zostały także inne procedury udzielania pierwszej pomocy.
Zajęcia prowadził druh Mariusz Adamiak