Od autora

Do opracowania strony internetowej wsi KRUTYŃ, miejscowości malowniczo położonej na Pojezierzu Mazurskim – 30 km na S od Mrągowa – skłoniło mnie umiłowanie tego zakątka Mazur, duża ilość materiałów archiwalnych oraz duże zainteresowanie historią wsi Krutyni zarówno turystów jak i mieszkańców.

Wielu mieszkańców Krutyni nie wyobraża sobie swojego życia poza nią, wielu wywodzi stąd swoje korzenie lub było i jest związanych z tą turystyczną miejscowością. Dzieciństwo i dorosłe życie spędziłem w Krutyni i jako mieszkaniec postaram się przybliżyć tym, którym Krutyń jest bliska, możliwe do odtworzenia fakty historyczne i informacje o bieżącym życiu wsi. Jestem fotografikiem i swoją fotografią postaram się uchwycić ślady dawnej świetności wsi, obecną rzeczywistość, a także piękno otaczającej przyrody.

Przy opracowaniu strony internetowej Krutyni korzystam z wielu dostępnych publikowanych materiałów, archiwalnych zdjęć, notatek z kroniki szkolnej oraz uprzejmości wielu osób, które udostępniły mi swoje materiały.

Zwracam się z prośbą o uwagi i wskazówki, które pomogą sięgnąć pamięcią do minionych lat i odtworzyć przeszłość historyczną Krutyni.

Waldemar Bzura

www.bzura.eu