Zapraszamy na:
„IX Krutyński Bieg Niepodległości”

11 Listopada 2019 r.

Podsumowanie biegu, galeria, klasyfikacja

Wszystkie informacje podsumowujące IX edycję biegu dostępne w aktualnościach:

IX Krutyński Bieg Niepodległości

Ogólne informację:

Krutyński Bieg Niepodległości będzie organizowany po raz dziewiąty. W tym roku bieg odbędzie się na terenie miejscowości Krutyń oraz Leśnictwa Krutyń.

W ramach organizacji imprezy wyznaczone zostaną dwie trasy – od 2 do 6 km. Oznaczenie tras odbędzie się pomiędzy miejscowościami Krutyń – Krutyński Piecek, część lasu, którą nadzoruje Nadleśnictwa Strzałowo. Całe przedsięwzięcie będzie odbywało się na terenie gminy Piecki i sołectwa krutyńskiego.

Jest to rodzinna impreza na którą zapraszamy przede wszystkim rodziny i dzieci. Czas mierzony będzie tylko w celu wyłonienia zwycięzców w danej kategorii.

W tegorocznej edycji medale zostaną wręczone każdemu uczestnikowi (dla pierwszych 80 osób). Uczestnicy biegu, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki.

Impreza ma na celu:
– popularyzację biegów na dystansie do 6 km;
– możliwość sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejętności biegowych;
– promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie lokalnym, wśród dzieci i młodzieży, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni;
– aktywizowanie społeczeństwa lokalnego do wspólnego działania i organizacji czasu wolnego.

Członkowie OSP podczas biegu zapewniają zabezpieczenie medyczne oraz kontrolowanie wyznaczonych tras.

Zapraszamy szczególnie:

  • Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat
  • Dzieci poniżej dziesiątego roku życia i ich rodziców
  • Osoby pełnoletnie
  • Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
  • Członków Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Mieszkańców pobliskich miejscowości

Tak bawiliśmy się rok temu:

PEŁNA LISTA UCZESTNIKÓW

Lista aktualizowana raz dziennie

I KATEGORIA

Dzieci poniżej 10 roku życia
Dystans – 2 km

Dziewczęta
LP Imię i Nazwisko
1. Julia Bełbot
2. Wiktoria Bełbot +1
3. Zuzia Domżała
4. Kaja Serowik
5. Maja Wieczorek
6. Matylda Nakielska +1
7. Julia Czajka +1
8. Wiktoria Niemiro +1
9. Michalina Nakielska
10. Alicja Wittbrodt
11. Zofia Wittbrodt
12. Joanna Ciskowska
Chłopcy
LP Imię i Nazwisko
1. Stanisław Kołodziejczyk
2. Szymon Kulas
3. Adam Domżała
3. Olek Sobiech +2
4. Jakub Czajka +1
5. Antoni Puszczyński +1
6. Mikołaj Czajka
7. Pawel Nykiel +1
8. Tomasz Bongarc
9. Bartek Gacioch +1
10. Filip Niemiro
11. Tomasz Ropiak

II KATEGORIA

Uczniowie 10 – 12 lat
Dystans – 2 km

Dziewczęta
LP Imię i Nazwisko
1. Magdalena Zawilińska
2. Maja Olender
3. Karmen Załęska
4. Agnieszka Kręciewska
5. Alicja Kojro
6. Wiola Waśkiewicz +2
Chłopcy
LP Imię i Nazwisko
1. Filip Grossmann
2. Jakub Puszczyński +1
3. Marcel Skrocki

III KATEGORIA

Uczniowie 13 – 16 lat
Dystans – 2 km

Dziewczęta
LP Imię i Nazwisko
1. Kaja Kulas
2. Andżelika Repschlager
Chłopcy
LP Imię i Nazwisko
1. Oliwier Gołębiewski

IV KATEGORIA

17 lat i powyżej
Dystans – 6 km

Żeńska
LP Imię i Nazwisko
1. Małgorzata Szyszuk
2. Magdalena Kołodziejczyk
3. Katarzyna Markowska
4. Joanna Laszczkowska +1
5. Iwona Duszak +1
6. Aneta Wieczorek
7. Mariola Serowik
8. Marta Załęska
9. Barbara Olender
10. Patrycja Kołodziejczyk
11. Beata Szulc-Wittbrodt
12. Regina Łuńska
13. Kinga Pliszka
14. Magdalena Roicka
15. Marzena Kulas
Męska
LP Imię i Nazwisko
1. Piotr Kulas
2. Krzysztof Wittbrodt
3. Grzegorz Zawrotny
4. Feliks Kaczanowski
5. Szymon Markiewicz
6. Tomasz Polewaczyk +1
7. Mirosław Kulas
8. Wiktor Domżała
9. Grzegorz Maksymow
10. Adam Mickiewicz
11. Krzysztof Wieczorek
12. Rafał Milewski
13. Robert Serowik
14. Konrad Nakielski
15. Maciej Bzura
16. Zbigniew Łuński
17. Bartosz Kojro
18. Krzysztof Nykiel +3

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Krutyń 33, 11-710 Piecki (Regon: 510959512, NIP: 742-19-62-355, Nr. KRS 0000020773). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem straz@ospkrutyn.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
– świadczenia usług drogą elektroniczną
– wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
– twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną (opracowanie wyników,
wydanie nagród itp.)
– publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– umożliwieniu kontaktu z Tobą sponsorów biegu
– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom, sponsorom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY PIECKI