Zapraszamy na:
„X Krutyński Bieg Niepodległości”

11 Listopada 2021 r.

Podsumowanie biegu, galeria, klasyfikacja

Wszystkie informacje podsumowujące X edycję Biegu dostępne w aktualnościach:

X Krutyński Bieg Niepodległości

Ogólne informację:

Krutyński Bieg Niepodległości będzie organizowany po raz dziesiąty. W tym roku bieg odbędzie się na terenie miejscowości Krutyń oraz Leśnictwa Krutyń.

W ramach organizacji imprezy wyznaczone zostaną dwie trasy – od 1 do 8 km. Oznaczenie tras odbędzie się pomiędzy miejscowościami Krutyń – Krutyński Piecek, część lasu, którą nadzoruje Nadleśnictwa Strzałowo. Całe przedsięwzięcie będzie odbywało się na terenie gminy Piecki i sołectwa krutyńskiego.

Jest to rodzinna impreza na którą zapraszamy przede wszystkim rodziny i dzieci. Czas mierzony będzie tylko w celu wyłonienia zwycięzców w danej kategorii.

W tegorocznej edycji medale zostaną wręczone każdemu uczestnikowi (dla pierwszych 80 osób na mecie). Uczestnicy biegu, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplom wraz z medalem.

Impreza ma na celu:
– popularyzację biegów na dystansie do 8 km;
– możliwość sprawdzenia swoich dotychczasowych umiejętności biegowych;
– promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie lokalnym, wśród dzieci i młodzieży, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni;
– aktywizowanie społeczeństwa lokalnego do wspólnego działania i organizacji czasu wolnego.

Członkowie OSP podczas biegu zapewniają zabezpieczenie medyczne oraz kontrolowanie wyznaczonych tras.

Dodatkowe upominki i gadżety zapewnia:
Alcar Sp. z o.o. ul. Lubelska 39A, 10-408 Olsztyn

Zapraszamy szczególnie:

  • Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat
  • Dzieci poniżej dziesiątego roku życia i ich rodziców
  • Osoby pełnoletnie
  • Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
  • Członków Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Mieszkańców pobliskich miejscowości

Tak bawiliśmy się rok temu:

LISTA UCZESTNIKÓW

Dla osób niezgłoszonych – możliwość zapisania się w dniu biegu.

I KATEGORIA

Dzieci poniżej 10 roku życia
Dystans – ok 1 km

Dziewczęta
LP Imię i Nazwisko
1. Lidia Walerzak
2. Antonina Maria Żbikowska
3.
Chłopcy
LP Imię i Nazwisko
1. Franek Wigurski
2. Alex Niemiero
3. Mateusz Malec

II KATEGORIA

Uczniowie 10 – 12 lat
Dystans – ok 1 km

Dziewczęta
LP Imię i Nazwisko
1. Aleksandra Walerzak
2. Zuzanna Domżała
3. Karmen Załęska
4. Maja Olender
Chłopcy
LP Imię i Nazwisko
1. Krzysztof Walerzak
2. Wiktoria Kulas
3.

III KATEGORIA

Uczniowie 13 – 16 lat
Dystans – ok 1 km

Dziewczęta
LP Imię i Nazwisko
1. Lena Olender
2.
3.
Chłopcy
LP Imię i Nazwisko
1.
2.
3.

IV KATEGORIA

17 lat i powyżej
Dystans – ok 8 km

Żeńska
LP Imię i Nazwisko
1. Jolanta Kojro
2. Magda Kołodziejczyk +2
3. Barbara Olender
4. Renata Przybyłowska
5. Marta Załęska
6. Magdalena Filipiak + 10
7. Anna Lesiecka + 3
8. Beata Sobiech + 2
9. Anna Walerzak
10. Klaudia Żuber Wigurska
11. Katarzyna Markowska
Męska
LP Imię i Nazwisko
1. Bartosz Kojro
2. Maciej Wojciechowski
3. Tomasz Walerzak
4. Krzysztof Machnowski
5. Andrzej Sabała
6. Tomasz Polewczyk + 1
7. Grzegorz Maksymow + 1
8. Maciej Ropiak +1
9. Błażej Kaczmarczyk +2
10. Paweł Olender
11. Tomasz Żbikowski
12. Jakub Żbikowski
13. MIROSŁAW KULAS
14. Grzegorz Zawrotny
15. Paweł Kręciewski
16. Michał Wigurski
17. Paweł Olender +2
18. Stanisław Zapadka
19. Marcin Lipiński

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Krutyń 33, 11-710 Piecki (Regon: 510959512, NIP: 742-19-62-355, Nr. KRS 0000020773). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem straz@ospkrutyn.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
– świadczenia usług drogą elektroniczną
– wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
– twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną (opracowanie wyników,
wydanie nagród itp.)
– publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– umożliwieniu kontaktu z Tobą sponsorów biegu
– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom, sponsorom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY PIECKI