Zapraszamy na dogtrekking
„VI Krutyński Bieg z Wiernym Przyjacielem”

14 maja 2023 r.

Dogtrekking – co to w ogóle jest?

Dogtrekking to po prostu długi spacer z psem, połączony przez nas z elementami biegu na orientację. Wygrywa ten zespół lub osoba, który dotrze na metę w najkrótszym czasie, pokonując jednocześnie całą trasę wyznaczoną przez organizatorów. Na trasie znajdują się tzw. „punkty kontrolne”, które należy odnaleźć i potwierdzić w sposób określony przez organizatorów. O przebiegu trasy, sposobach zdobywania punktów kontrolnych oraz atrakcjach czekających na drodze do mety organizatorzy poinformują zawodników i zawodniczki podczas tzw. odprawy technicznej.

W dogtrekkingu biorą udział zarówno osoby nastawione na zaciętą rywalizację, jak i te, które liczą na przygodę i rekreacyjne zwiedzanie okolicy. Całej imprezie przyświecają dwa cele: dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Priorytetem jest jednak zawsze dobro psa.

Żeby wziąć udział w dogtrekkingu wystarczą tak naprawdę tylko dobre chęci. Różne dystanse do wyboru – 5 i 15km – umożliwiają start niemal każdej osobie i każdemu psu.

Harmonogram dnia:

Zawodnicy 15 km:
10:00 Rejestracja
10:15 Odprawa techniczna
10:30 Start biegu

Zawodnicy 5 km:
10:30 Rejestracja
10:45 Odprawa techniczna
11:00 Start biegu

13:00 Planowany powrót wszystkich zawodników
13:30 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród

Plan dnia może ulec drobnej zmianie w trakcje zawodów

Wspólna zabawa

Jak co roku po biegu zapraszamy wszystkich na pieczoną kiełbaskę przy ognisku.
Dla każdego uczestnika posiłek jest za darmo – kiełbaska, chlebek, napoje oraz ciepła herbata i kawa.

Tak bawiliśmy się ostatnio:

Lista uczestników – trasa 15 km

Lista aktualizowana raz dziennie.

Kobiety

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Katarzyna Markowska TAK
2. Barbara Klimaszewska-Rodzim TAK
3. Dorota Hnatio-Jędrzejczak

Mężczyźni

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Karol Strumiłowski
2. Jarosław Kaczorek
3.

Lista uczestników – trasa 5 km

Lista aktualizowana raz dziennie.

Rodziny z dziećmi

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Hubert Ciepluch
2. Magda Ciepluch
3. Tomasz Ostrowski
4. Ewa Ostrowska
5. Dominika Ostrowska
6. Jakub Ostrowski
7. Sylwia Więcek
8. Weronika Więcek
9. Antonina Więcek
10. Tadeusz Charubin
11. Agata Jurałowicz- Małż
12. Paulina Małż
13. Aleksandra Małż
14. Mariusz Małż
15. Emilka Romanowska TAK
16. Leszek Romanowski TAK
17. Maria Wysmułek
18. Anna Niedbalska
19. Aleksander Niedbalski
20. Witold Wysmułek
21. Małgorzata Rydzewska
22. Zofia Najder
23. Daniel Szczepanek TAK
24. Hanna Szczepanek TAK
25. Antoni Szczepanek TAK
26. Wojciech Szczepanek TAK
27. Maciej Bzura
28. Teresa Bzura
29. Aurelia Kleszcz
30. Marcel Kleszcz
31. Kacper Kleszcz
32. Sabina Jonak TAK
33. Lilla Grochowska TAK
34. Joanna Kozielska TAK
35. Maja Kozielska TAK
36. Emilia Jaroszewicz
37. Daniel Jaroszewicz
38. Aleksander Jaroszewicz
39. Bartosz Kojro TAK
40. Kinga Kojro TAK
41. Leo Kojro TAK
42. Marcin Szczepanek TAK
43. Dariusz Rzosiński
44. Joanna Rzosińska
45. Julia Rzosińska
46. Magdalena Szewczak
47. Ida Nawrocka
48. Zofia Niedbalska
49. Lena Niedbalska

Singiel – kobiety

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Maria Kamieniecka TAK
2. Agnieszka Olszak TAK
3. Natalia Zadroga TAK
4. Maja Podolak
5. Katarzyna Swat
6. Agnieszka Leszczyńska
7. Patrycja Kowalczyk
8. Weronika Leszczyńska
9. Danuta Kaczanowska
10. Pola Zielińska
11. Beata Karpińska
12. Dorota Kurpiewska
13. Hildegard Krettler
14. Ewelina Paz
15. Zuzia Zduniuk
16. Magdalena Stankiewicz
17. Martyna Niestój

Singiel – mężczyźni

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Zygmunt Staniszewski
2. Maciej Małkowski
3. Grzegorz Zadroga
4. Marcin Jędrzejczak
5. Piotr Jodko TAK
6. Michał Popowski
7. Błażej Wieczorek
8. Michał Stankiewicz

Ze względów na ograniczoną ilość medali okolicznościowych, otrzyma je pierwszych 50 osób na mecie (lub rodzin). Uczestnicy biegu, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca dodatkowo otrzymają także dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Regulamin „V Krutyńskiego Biegu z Wiernym Przyjacielem”

1. Organizator:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni.

2. Informacje podstawowe:
Lokalizacja zawodów: Krutyń, gmina Piecki.

Cel zawodów:
• Promowanie aktywnego spędzania czasu z „wiernym przyjacielem”;
• Popularyzowanie aktywności fizycznej oraz psich sportów;
• Promowanie aktywnego spędzania czasu w lesie;

3. Teren zawodów:
Dogtrekking odbywa się na terenie lasów państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Strzałowo. Trasa biegu zlokalizowana jest w leśnictwach Krutyń i Rostek.
• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są wykonać ewentualne polecenia pracowników Służby Leśnej.
• W czasie biegu zwierzęta nie mogą poruszać się luzem.
• Jesteśmy gośćmi w lesie, dbamy o porządek, nie śmiecimy, nie hałasujemy.

4. Warunki uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa zawodnika:
W zawodach mogą brać udział uczestnicy, którzy:
• zgłoszą się poprzez dokonanie rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.ospkrutyn.pl (należy podać imię i nazwisko startującego, kategorię biegu, nr kontaktowy telefonu, imię psa oraz rasę) – zgłoszenia przyjmowane będą do 08 września 2021 r. Zgłoszenia można też dokonać pocztą elektroniczną na adres straz@ospkrutyn.pl lub telefonicznie 503 496 381 podając w/w dane,
• akceptują regulamin zawodów i podpiszą stosowne oświadczenie,
• dokonają opłaty startowej przelewem na konto OSP w Krutyni lub gotówką w dniu zawodów.

Zabrania się wnoszenia na teren zawodów alkoholu i innych środków odurzających. Zawodnik, który będzie pod wpływem w/w środków zostanie niezwłocznie zdyskwalifikowany.

Warunki uczestnictwa psa:
• Niezależnie od kategorii każdy uczestnik może biec z jednym lub dwoma psami. Dopuszcza się do udziału inne zwierzęta z tym, że ostateczną decyzję o udziale zwierzęcia w biegu podejmie obecny na miejscu lekarz weterynarii.
• Zabrania się zmuszania psa do biegu. W każdym przypadku cierpienia zwierzęcia należy natychmiast przerwać bieg i zgłosić to Organizatorowi.
• Zabrania się startu w zawodach suk w rui, w ciąży, oraz do 6 tygodni po porodzie.

Pies startujący w zawodach powinien być:
• zaszczepiony przeciwko wściekliźnie,
• w wieku 1-10 lat (starsze psy wyłącznie za zgodą obecnego na miejscu lekarza weterynarii),
• na smyczy przez cały czas trwania zawodów.

Wyposażenie zawodnika:

Każdy uczestnik biegu ma obowiązek wziąć ze sobą na trasę:
• telefon komórkowy – sprawny i naładowany,
• mapę i kartę uczestnictwa otrzymaną od Organizatora,
• smycz, do której pies jest przypięty przez cały czas trwania zawodów,
• szelki lub miękką obrożę dla psa

Zabrania się:
• korzystania na trasie z wszelkich urządzeń nawigacyjnych, dopuszczalne są wyłącznie urządzenia rejestrujące długość i czas trasy.
• prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce bądź obroży zaciskowej.

Organizator przed biegiem może sprawdzać zawartość wyposażenia zawodników.

5. Trasy i kategorie:

15 km
– kobiety
– mężczyźni

5 km
– rodziny z dziećmi
– singiel – kobiety
– singiel – mężczyźni

6. Punkty kontrolne:
• Każdy punkt kontrolny jest ustawiony w charakterystycznym miejscu. Takie miejsca są zaznaczone na otrzymanej przez zawodników mapie, łatwe do odnalezienia w terenie oraz dodatkowo oznakowane biało-czerwonymi tabliczkami. Zadaniem zawodników jest odnaleźć wszystkie punkty kontrolne i potwierdzić znalezienie tych punktów w sposób określony przez organizatora na odprawie technicznej.
• Wszystkie elementy znajdujące się w punkcie kontrolnym zostawiamy tak jak je znaleźliśmy!

7. Opłaty:
Jednorazową opłatę za uczestnictwo w biegu należy uiścić przelewem na konto OSP w Krutyni podane w e-mailu potwierdzającym otrzymanie zgłoszenia przez Organizatora i rejestrację na stronie www.ospkrutyn.pl. Możliwa będzie też opłata gotówką na miejscu w dniu zawodów.
Opłata za uczestnictwo:
• 30 zł – dorośli
• 50 zł – grupy rodzinne (max. 4 osoby)

8. Nagrody:
Dla zwycięzców za 1,2 i 3 miejsce przygotowane są nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymują:
• pakiet startowy,
• medal okolicznościowy (liczba medali ograniczona),
• posiłek regeneracyjny

9. Weterynarz:
Na starcie i mecie biegu będzie obecny lekarz weterynarii, by sprawdzić książeczkę szczepień psa i ocenić ogólny stan zdrowia zwierzęcia w celu bezpiecznego dopuszczenia go do zawodów. W razie potrzeby lekarz udzieli bezpłatnej porady weterynaryjnej.

10. Postanowienie końcowe:
Wszyscy uczestnicy biorący udział w „ V Krutyńskim Biegu z Wiernym Przyjacielem ‘’ startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
• Udział w Biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w imprezie
• W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie ,, Oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
• Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.
• Dane uczestnika imprezy mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE)) w celach :
– organizacji, w tym rejestracji i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji (na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do biegu do zakończenia imprezy);
– promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć (na okres 30 lat);
– informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników Biegu opinii publicznej;
– ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami ;

• Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
– dostępu do danych osobowych dotyczących danego uczestnika,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
• Administratorem Państwa danych jest Organizator.
• Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w internecie, radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
• Zapisanie się do Biegu oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją imprezy i w celach informacyjnych dotyczących imprezy.
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
• Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Krutyń 33, 11-710 Piecki (Regon: 510959512, NIP: 742-19-62-355, Nr. KRS 0000020773). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem straz@ospkrutyn.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
– świadczenia usług drogą elektroniczną
– wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
– twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników,
wydanie nagród itp.)
– publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
– dostarczania usług płatniczych
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– umożliwieniu kontaktu z Tobą sponsorów biegu
– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– w celach podatkowych i rachunkowych
– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom, sponsorom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY PIECKI