Zapraszamy na dogtrekking
„III Krutyński Bieg z Wiernym Przyjacielem”

03 maja 2019 r.

Dogtrekking – co to w ogóle jest?

Dogtrekking to po prostu długi spacer z psem, połączony przez nas z elementami biegu na orientację. Wygrywa ten zespół lub osoba, który dotrze na metę w najkrótszym czasie, pokonując jednocześnie całą trasę wyznaczoną przez organizatorów. Na trasie znajdują się tzw. „punkty kontrolne”, które należy odnaleźć i potwierdzić w sposób określony przez organizatorów. O przebiegu trasy, sposobach zdobywania punktów kontrolnych oraz atrakcjach czekających na drodze do mety organizatorzy poinformują zawodników i zawodniczki podczas tzw. odprawy technicznej.

W dogtrekkingu biorą udział zarówno osoby nastawione na zaciętą rywalizację, jak i te, które liczą na przygodę i rekreacyjne zwiedzanie okolicy. Całej imprezie przyświecają dwa cele: dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Priorytetem jest jednak zawsze dobro psa.

Żeby wziąć udział w dogtrekkingu wystarczą tak naprawdę tylko dobre chęci. Różne dystanse do wyboru – 5 i 15km – umożliwiają start niemal każdej osobie i każdemu psu.

Harmonogram dnia:

Zawodnicy 15 km
(służby mundurowe i pozostali):
9:00 Rejestracja
10:15 Odprawa techniczna
10:30 Start biegu

Zawodnicy 5 km:
10:00 Rejestracja
11:15 Odprawa techniczna
11:30 Start biegu

14:00 Planowany powrót wszystkich zawodników
15:00 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród

Plan dnia może ulec drobnej zmianie w trakcje zawodów

Tak bawiliśmy się rok temu:

Lista uczestników – 15 km – trasa z elementami survivalu

Służby mundurowe – kobiety

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Kinga Hackiewicz

Służby mundurowe – mężczyźni

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Michał Jadeszko
2. Robert Łachacz
3. Karol Jannasz

Pozostali (niemundurowi) – kobiety

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Barbara Drożba
2. Anna Kesler TAK
3. Eliza Ziemska
4. Beata Karpińska TAK
5. Anna Bottcher
6. Dominika Trzcińska TAK
7. Katarzyna Markowska TAK

Pozostali (niemundurowi) – meżczyźni

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Zygmunt Staniszewski
2. Szymon Markiewicz
3. Józef Zdunek TAK
4. Bartosz Kojro

Lista uczestników – 5 km

Rodziny z dziećmi

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Leszek Romanowski TAK
2. Wojciech Kulig
3. Aneta Wieczorek
4. Paulina Makiewicz
5. Joanna Kostrubiec
6. Aleksandra Pieloszczyk
7. Joanna Pieloszczyk TAK

Singiel – kobiety

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Łucja Kulig
2. Dorota Kurpiewska TAK
3. Justyna Samsel
4. Judyta Piotrowska
5. Anna Banat
6. Izabela Łowicka-Bryła
7. Marta Dąbrowska
8. Justyna Semeniuk

Singiel – mężczyźni

LP Imię i Nazwisko Opłata
1. Maciej Puszczyński
2. Jacek Kałęka
3. Jan Morsztyn TAK
4. Aleksander Morsztyn TAK
5. Wojciech Lichota TAK

Regulamin „III Krutyńskiego Biegu z Wiernym Przyjacielem”

1. Organizator:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni.

2. Informacje podstawowe:
Lokalizacja zawodów: Krutyń, gmina Piecki.

Cel zawodów:
• Promowanie aktywnego spędzania czasu z „wiernym przyjacielem”;
• Popularyzowanie aktywności fizycznej oraz psich sportów;
• Promowanie aktywnego spędzania czasu w lesie;

3. Teren zawodów:
Dogtrekking odbywa się na terenie lasów państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Strzałowo. Trasa biegu zlokalizowana jest w leśnictwach Krutyń i Rostek.
• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są wykonać ewentualne polecenia pracowników Służby Leśnej.
• W czasie biegu zwierzęta nie mogą poruszać się luzem.
• Jesteśmy gośćmi w lesie, dbamy o porządek, nie śmiecimy, nie hałasujemy.

4. Warunki uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa zawodnika:
W zawodach mogą brać udział uczestnicy, którzy:
• zgłoszą się poprzez dokonanie rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.ospkrutyn.pl (należy podać imię i nazwisko startującego, kategorię biegu, nr kontaktowy telefonu) – zgłoszenia przyjmowane będą do 25 kwietnia 2019 r.
• akceptują regulamin zawodów i podpiszą stosowne oświadczenie,
• dokonają opłaty startowej przelewem na konto OSP w Krutyni lub gotówką w dniu zawodów.

Zabrania się wnoszenia na teren zawodów alkoholu i innych środków odurzających. Zawodnik, który będzie pod wpływem w/w środków zostanie niezwłocznie zdyskwalifikowany.

Warunki uczestnictwa psa:
• Niezależnie od kategorii każdy uczestnik może biec z jednym lub dwoma psami. Dopuszcza się do udziału inne zwierzęta z tym, że ostateczną decyzję o udziale zwierzęcia w biegu podejmie obecny na miejscu lekarz weterynarii.
• Zabrania się zmuszania psa do biegu. W każdym przypadku cierpienia zwierzęcia należy natychmiast przerwać bieg i zgłosić to Organizatorowi.
• Zabrania się startu w zawodach suk w rui, w ciąży, oraz do 6 tygodni po porodzie.

Pies startujący w zawodach powinien być:
• zaszczepiony przeciwko wściekliźnie,
• w wieku 1-10 lat (starsze psy wyłącznie za zgodą obecnego na miejscu lekarza weterynarii),
• na smyczy przez cały czas trwania zawodów.

Wyposażenie zawodnika:

Każdy uczestnik biegu ma obowiązek wziąć ze sobą na trasę:
• telefon komórkowy – sprawny i naładowany,
• mapę i kartę uczestnictwa otrzymaną od Organizatora,
• smycz, do której pies jest przypięty przez cały czas trwania zawodów,
• szelki lub miękką obrożę dla psa

Zabrania się:
• korzystania na trasie z wszelkich urządzeń nawigacyjnych, dopuszczalne są wyłącznie urządzenia rejestrujące długość i czas trasy.
• prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce bądź obroży zaciskowej.

Organizator przed biegiem może sprawdzać zawartość wyposażenia zawodników.

5. Trasy i kategorie:

15 km – trasa z elementami survivalu
służby mundurowe – kobiety
służby mundurowe – mężczyźni
pozostali (niemundurowi) – kobiety
pozostali (niemundurowi) – mężczyźni

5 km
– rodziny z dziećmi
– singiel – kobiety
– singiel – mężczyźni

6. Punkty kontrolne:
• Każdy punkt kontrolny jest ustawiony w charakterystycznym miejscu. Takie miejsca są zaznaczone na otrzymanej przez zawodników mapie, łatwe do odnalezienia w terenie oraz dodatkowo oznakowane biało-czerwonymi lampionami. Zadaniem zawodników jest odnaleźć wszystkie punkty kontrolne i potwierdzić znalezienie tych punktów w sposób określony przez organizatora na odprawie technicznej.
• Wszystkie elementy znajdujące się w punkcie kontrolnym zostawiamy tak jak je znaleźliśmy!

7. Opłaty:
Jednorazową opłatę za uczestnictwo w biegu należy uiścić przelewem na konto OSP w Krutyni podane w e-mailu potwierdzającym otrzymanie zgłoszenia przez Organizatora i rejestrację na stronie www.ospkrutyn.pl. Możliwa będzie też opłata gotówką na miejscu w dniu zawodów.
Opłata za uczestnictwo:
• 30 zł – dorośli
• 40 zł – grupy rodzinne (max. 4 osoby)

8. Nagrody:
Dla zwycięzców za 1,2 i 3 miejsce przygotowane są nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymują:
• pakiet startowy,
• medal okolicznościowy,
• posiłek regeneracyjny

9. Weterynarz:
Na starcie i mecie biegu będzie obecny lekarz weterynarii, by sprawdzić książeczkę szczepień psa i ocenić ogólny stan zdrowia zwierzęcia w celu bezpiecznego dopuszczenia go do zawodów. W razie potrzeby lekarz udzieli bezpłatnej porady weterynaryjnej.

10. Postanowienie końcowe:
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator ( komandor biegu – Feliks tel. 503 496 381).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Krutyń 33, 11-710 Piecki (Regon: 510959512, NIP: 742-19-62-355, Nr. KRS 0000020773). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem straz@ospkrutyn.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
– świadczenia usług drogą elektroniczną
– wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
– twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników,
wydanie nagród itp.)
– publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
– dostarczania usług płatniczych
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– umożliwieniu kontaktu z Tobą sponsorów biegu
– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– w celach podatkowych i rachunkowych
– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni:
– prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
– obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
– kontaktu z Tobą
– przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom, sponsorom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY PIECKI