Dystynkcje i odznaczenia

Dystynkcje

Odznaczenia

Awers i rewers
Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza

Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Złoty Medal “Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Odznaka “Strażak Wzorowy”

Złota Odznaka “Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Odznaka “Za Wysługę Lat”

Rejestr odznaczeń

Lp.  Nazwisko i imię Przyznane medale za zasługi dla pożarnictwa lub odznaka
Data wstąpienia Złoty Srebrny Brązowy Str. Wzorowy Odznaka za wysł.lat Inne
1

Bzura Waldemar

1972   2001   1991  1984 1986 40 Złoty Znak Związku 2006
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 2010
Odznaka Honorowa  za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2010
Srebrny Krzyż Zasługi 2015
2

Kulas Piotr

1985 2010 2003 1998 1993 XXX Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza  2014
3 Wieczorek Stanisław 1980 2010 2000 1995 1987 XXXV
4 Kulas Mirosław 1985 2010 2000 1993 XXX
5 Czajka Marcin 2000 2010 X XV Strażak Roku 2002
6 Waśkiewicz Krzysztof 1994 2014 2006 2000 XX Strażak Roku 2006
7 Cesarek Zbigniew 1985 2010 1993 XXX
8 Cesarek Marek 1988 2010 2000 2003 XXV
9 Czajka Andrzej 1999 2010 2006 XV
10 Kaczanowski Feliks 1986 2003 1998 1991 XXX
11 Kulas Rafał 1987 2010 2000 1995 XXV
12 Radomski Jacek 1993 2010 2000 XX
13 Samsel Sławomir 1986 2015 2000 1987 XXX
14 Szmigiel Zygmunt 1969 X X X XXXV
15 Serowik Paweł 1997 2010 2006 XX Strażak Roku 2011, 17
16 Cesarek Władysław 1979 2000 1985 XXX
17 Dulny Longinus 1975 2000 X XXX
18 Kulas Stanisław 1972 1995
2010
1983 1979 1975 45
19 Murach Czesław 1976 1995 1983 XXX
20 Nakielski Andrzej 1972 2001 X XXXV
21 Rudnik Ekhard 1960 1985 1978 55
22 Sokołowski Henryk 1960 2000 1995 1984 55
23 Rudnik Norbert 1985 1993 XV
24 Nakielski Roman 2010 2014 V
25 Werner Zygfryd 1980 2010 X X 1985 XXXV
26 Nakielski Konrad 1997 2015 2010 XX
27 Gorczyca Mateusz 2004 2010 V
28 Jędrzejczyk Paweł 2007 2010 X
29 Kuprajtys Daniel 2007 2010 V
30 Czajka Łukasz 2000 2010 X
31 Konachowicz Michał 2004 2015 V
32 Wieczorek Łukasz 2005 V
33 Wieczorek Paweł 1999 2015 XV
34 Schurman Sebastian 2008 2014 V
35 Waśkiewicz Wioletta 2006 V
36 Dulna Elżbieta 2011 2015 V
37 Dulna Ewa 2011 2017 2015 V Strażak Roku 2013

Członkowie wspierający

1 Danuta i Manfred Salkowscy Mazur Syrenka 2014
2 Fundacja Na Rzecz Ochrony Przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni 2014
3 Leokadia Ogonowska 2014