Dane kontaktowe

Ochotnicza Straż Pożarna
w Krutyni

Regon: 510959512
NIP: 742-19-62-355
Nr. KRS 0000020773

PKD:
Ochrona przeciwpożarowa 84.25.Z

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
Nr. konta bankowego: 13936400002006049719200001