Z dziejów Krutyni 1500–2022

Wersja elektroniczna

Tekst: Krzysztof Hanuszewski, Feliks Kaczanowski,
Krzysztof Wittbrodt, Aleksandra Żabińska
Konsultacja literacka: dr Elżbieta Hanuszewska-Gawior
Zdjęcia: Waldemar Bzura, archiwum Stowarzyszenia „Nasza Krutyń”
Zdjęcia na okładce: Waldemar Bzura
Zdjęcia na stronach 4 i 9 – góra stron – geoportal.gov.pl; strona 4 – dół strony – encyklopedia.warmia.mazury.pl
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Joanna Müller
Wydanie pierwsze
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
Printed in Poland – Kwidzyn 2022
Przedruk i powielanie w jakiejkolwiek formie jest zabronione
ISBN 978-83-8056-343-8

Stowarzyszenie „Nasza Krutyń”
Krutyń 33, 11-710 Piecki
e-mail: naszakrutyn@gmail.com
www.stowarzyszenie.ospkrutyn.pl

Wydanie książki jest współfinansowane ze środków Gminy Piecki w ramach realizacji zadania pożytku publicznego: Wydanie książki pt. „Z dziejów Krutyni”.