W dniu dzisiejszym członkowie OSP Krutyń wzięli udział w charytatywnym akcji Biegnij Ewka.

Ewa była nauczycielką języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu . W czerwcu 2016 r. przeszła ciężkie odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i rdzenia kręgowego. Konsekwencją tego jest czterokończynowe porażenie i brak własnego oddechu. Pomimo upływu czasu oraz bezustannej pracy, Ewa nie powróciła do zdrowia. Nadal potrzebuje rehabilitacji i wsparcia ze strony bliskich i przyjaciół.

Ewa to wspaniała, wrażliwa osoba, wszechstronnie uzdolniona, otwarta na drugiego człowieka. Przed chorobą z zamiłowaniem uczyła i wychowywała młodzież, jeździła konno, żeglowała, a przede wszystkim pomagała ludziom, służąc radą. Wspierała też innych finansowo, zwłaszcza wychowanków. Teraz potrzebuje nas i jak mówił Epikur: …potrzebuje „wiary, że taką pomoc może uzyskać”, dlatego postanowiiliśmy poszukać osób dobrej woli, które mogą i chcą pomagać innym.
Źródło: biegnijewka.pl

W biegach udział wzięli:
dh Feliks
dh Piotr
dh Mirosław
dh Roman
dh Konrad
oraz członek MDP dh Norbert