W dniu 19 marca br. w Domu Kultury w Pieckach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W turnieju wzięło udział 13 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach środowiskowych w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas IV-VI i VII-VIII.

W pierwszej grupie najlepszy okazał się Kamil Sieniawski ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach, zaś w drugiej zwyciężyła Weronika Kochanowska również z tej samej szkoły.

Wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pieckach oraz Mazurski Park Krajobrazowy nagrody rzeczowe w postaci książek i gadżetów.

W tym miejscu należy pogratulować uczestnikom dużej znajomości problematyki pożarniczej, zaś nauczycielom podziękować i wyrazić uznanie, że kolejny raz doskonale przygotowały młodzież do udziału w Turnieju.

Uczniowie, którzy okazali się najlepsi będą reprezentować Gminę Piecki w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 3 kwietnia 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie.