Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom” zorganizowany na szczeblu gminnym przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pieckach.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. po dwuletniej przerwie w szkołach podstawowych w Pieckach i Nawiadach odbyły się eliminacje środowiskowe. Przeprowadzone były w formie pisemnej w dwóch grupach szkolnych: klasy I – IV i V – VIII.

Przystąpiło do nich sześcioro uczniów.

W grupie pierwszej zwyciężył najmłodszy 9-letni Alan Kłos reprezentujący Szkołę Podstawową w Pieckach.

W grupie drugiej bezkonkurencyjny okazał się uczeń Szkoły Podstawowej w Nawiadach występujący w mundurze Jan Ciszewski, członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Starych Kiełbonkach.

Podkreślić należy, iż wszyscy uczestnicy wykazali dużą wiedzę.

Wszyscy zostali uhonorowani nagrodami książkowymi zakupionymi ze środków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pieckach oraz zestawami edukacyjnymi przekazanymi przez Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni.

Gratulujemy uczestnikom, a opiekunom dziękujemy.

Zapraszamy do udziału w Turnieju za rok.