Zarząd i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni serdecznie dziękują szanownym darczyńcom za wpłaty przeznaczone na zakup autopompy do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki IVECO.

Autopompa o wartości 50,000 zł została nam przekazana niejako ,,na kredyt” i zamontowana w samochodzie przez firmę SZYBICKI, która była wykonawcą zabudowy auta. Samochód, którego uroczyste przekazanie nastąpiło w dniu 12 grudnia zdążył już w listopadzie i grudniu kilkanaście razy wziąć udział w naszych działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Dzięki Państwa hojności zebraliśmy na spłatę autopompy ponad 18 tys. złotych. Dziękujemy Stowarzyszeniu ,,Nasza Krutyń”, nadleśnictwom: Mrągowo, Strzałowo i Spychowo, lokalnym firmom: Drewpol, AsTour, Elwan, mieszkańcom Krutyni, a także osobom spoza Krutyni, w tym uczestnikom Krutyńskiego Biegu Niepodległości.

Dzięki Wam nasz nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy jest w pełni wyposażony i gotowy do działań. Brakujące do spłaty autopompy należności zostaną zgodnie z obietnicą Pani Wójt Gminy Piecki pokryte z budżetu Gminy (30 tys. zł) oraz środków własnych OSP na początku przyszłego roku.