Wichura także w powiecie mrągowskim – powalone drzewo i konary Krutyń skrz. i Rosocha.
OSP KRUTYŃ w działaniu druh Paweł, Konrad, Mateusz i Paweł