7 października w miejscowości Budry odbyła się uroczysta zbiórka z okazji oficjalnego przekazania i poświęcenia nowego pojazdu pożarniczego dla OSP w Burdach. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe:

Prezydent RP odznaczył Krzyżem Świętego Floriana:
dh Waldemara Bzura z OSP Krutyń – pow. mrągowski,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznakę Świętego Floriana z zasługi dla społeczności lokalnej:
dh Janowi Narewskiemu z OSP Grabowo – pow. mrągowski.

Krzyż Świętego Floriana jest nadawany jako odznaczenie dla osób, które wykazały się wyjątkową odwagą i poświęceniem w służbie strażackiej lub w działaniach związanych z ochroną przed pożarami. Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane za zasługi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej lub działalności charytatywnej na rzecz strażaków i służb ratowniczych.

Krzyż Świętego Floriana jest symbolem honorowym, który podkreśla znaczenie służby strażackiej i jej wpływ na bezpieczeństwo społeczeństwa. Otrzymanie tego odznaczenia jest zaszczytem i dowodem uznania dla tych, którzy poświęcają się ochronie innych przed pożarami i innymi zagrożeniami związanymi z ogniem.

W uroczystości udział wzięli między innymi:
– Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP,
– Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w MSWiA,
– nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,
– bryg. Kamil Pawlukanis – Komendant Powiatowy PSP w Węgorzewie,
– bryg. Adam Banach – Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie,
– podinsp. Marcin Karmowski – Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie,
– przedstawiciele Lasów Państwowych, służb mundurowych i Wojska Polskiego, samorządowcy, duchowieństwo, druhowie OSP i funkcjonariusze PSP, a także lokalne społeczeństwo.

Źródło
Zdjęcia: st. kpt. Grzegorz Różański