Promesy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z Warmii i Mazur – uroczystości z udziałem wiceministra Błażeja Pobożego.

We wtorek, 8 listopada br. podczas wizyty w województwie warmińsko-mazurskim wiceminister Błażej Poboży przekazał 51 jednostkom OSP, w ramach których działają młodzieżowe drużyny pożarnicze, promesy na dofinansowanie ich działalności. W czasie tej wizyty wiceszef MSWiA odwiedził m.in. jednostkę OSP w Woźnicach, gdzie oprócz promes na dofinansowanie MDP przekazał również sprzęt pożarniczy. W Biskupcu wiceminister wziął udział w uroczystej zbiórce regionalnych jednostek OSP. Wraz z warmińsko-mazurskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Tomaszem Komoszyńskim wręczył także 3 Druhnom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Bisztynku odznakę Iuvenis Forti za bohaterską postawę ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W dzisiejszych uroczystościach uczestniczył także wojewoda Artur Chojecki.

Źródło i zdjęcia: https://www.gov.pl/