W dniu dzisiejszym oficjalnie zakończył się remont zewnętrzny remizy OSP Krutyń.

Zgodnie z planem odnowiona została cała elewacja budynku. Poprawione i wzmocnione zostały schody prowadzące do sali tradycji. Renowacji poddana została także rzeźba św. Floriana zdobiąca elewacje.

Środki na remont pochodziły z puli własnej OSP Krutyń oraz z dofinansowaniu z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG)