22 lutego w remizie OSP Krutyń odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

Zaproszeni goście:

Pani Agnieszka Kurczewska wójt Gminy Piecki
Dh Józef Maciejewski prezes ZOP ZOSP RP w Mrągowie
Dh Krzysztof Hanuszewski prezes ZOG ZOSP RP
Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie, bryg. mgr inż. Szymon Sapieha
Pan Krzysztof Wittbrodt dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni
Komendant Gminny ZOG ZOSP RP dh Mariusz Adamiak
Skarbnik ZOG ZOSP RP dh Łukasza Bałdygę
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOG ZOSP RP dh Kamil Kryspin

I Stan organizacyjny OSP

Członkowie OSP Stan w dniu walnego zebrania Przybyło w roku sprawozdawczym Ubyło w roku sprawozdawczym
Zwyczajni (czynni) 27 1 1
Honorowi 26
Wspierający 7

II OSP posiada następujące drużyny i zespoły

Nazwa Liczba Liczba członków
Kobieca Drużyna Pożarnicza
MDP chłopięca 1 6
MDP dziewczęca 1 6
Orkiestra
Zespół artystyczny
Drużyna sportowa 1 8

III Działalność organizacyjna

1. W roku sprawozdawczym odbyło się 4 posiedzenia zarządu i 2 inne spotkania.
Istniejące drużyny i zespoły odbyły 6 spotkań
2. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu

IV Zorganizowano uroczystości

 • Krutyński Bieg z Wiernym Przyjacielem 03.05.2019 r.
 • Dzień Strażaka jak co roku – udział w Mszy Św. poświęconej naszym zmarłym strażakom
 • Dzień Dziecka
 • IX Krutyński Bieg Niepodległości 11 listopada

V Działalność ratowniczo – szkoleniowa:

1. Strażacy z naszej jednostki w roku 2020 uczestniczyli 27 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 9 razy, wypadki 5, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 7, zdarzenia na wodach 2, inne 3, alarmy fałszywe 1.

2. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie:
Paweł Serowik 24-(23,35)
Norbert Rudnik 14-(13,45)
Paweł Jędrzejczyk 14-(11,45)
Artur Sobiech 13-(10,45)
Konrad Nakielski 13-(15,10)
Szymon Samsel 10-(11,10)
Maciej Niemiro 8 -(9,10)
Roman Nakielski 8-(7,30)
Cesarek Zbigniew 6-(5,35)
Marcin Czajka 5-(6,10)
Krzysztof Waśkiewicz 4-(4,30)
Krzysztof Sobiech 4-(4,25)
Piotr Kulas 4-(5,10)
Paweł Wieczorek 3-(2,50)
Mateusz Gorczyca 3-(2,15)
Sławomir Samsel 1-(1,0)
Zachariasz Grudziądz 1-(1,05)
ogółem godz. 135,50

3. Udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jako sędziowie

4. W kursach szkoleniowych uczestniczyli następujący druhowie:

 • szkolenie podstawowe: dh Karolina Czajka
 • kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: dh Nakielski Roman (re certyfikacja)

VI Zakup sprzętu oraz prace gospodarcze:

 • ubranie specjalne kpl
 • wielofunkcyjny nóż 10 szt.
 • zakup 20 szt. krzeseł do sali szkoleniowej
 • zakup telewizora do sali tradycji
 • zakup namiotu edukacyjnego ( do prezentacji naszej jednostki podczas różnych imprez)

VII Prace porządkowe

Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:

 • elewacja budynku garażowego, remont schodów i odnowienie płaskorzeźby „Świętego Floriana” znajdującego się na budynku garażowym.
 • utrzymywanie porządku przy remizie oraz w sali tradycji i szkoleniowej
 • wykonanie półek i zamontowanie w sali szkoleniowej
 • naprawa oraz pomalowanie drzwi wejściowych do sali tradycji i szkoleniowej