Podczas wrześniowych weekendów tj. 10-11 oraz 17-18 w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie odbyło się cykl szkoleń praktycznych i teoretycznych kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Celem szkolenia było przygotowanie druhów OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu oraz do obsługi samochodów pożarniczych, czy też urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie jednostek OSP. Szkolenie miało na celu również przygotowanie strażaków do konserwacji i drobnych napraw, co pomoże w utrzymaniu sprawności sprzętu ratowniczego w jednostkach OSP.

Kurs zakończył się egzaminem w dniu 18.09.2022 gdzie strażacy potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności obsługi sprzętu ratowniczego.

Egzamin zaliczyło a tym samym ukończyło kurs 16 z 21 zgłoszonych osób pod okiem wysokiej klasy komisji egzaminacyjnej w składzie:
st. kpt. Paweł Dykyj
st. kpt. Jakub Tutka
kpt. Bartłomiej Nalazek

Z naszej jednostki w kursie wzięli, oraz zaliczyli egzamin końcowy:
dh Norber, oraz
dh Maciej

Zdjęcia:
Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie