W dniu 4 lutego 2023r. druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni przedstawili wyniki działalności strażackiej i kulturalnej na rzecz lokalnego społeczeństwa za rok 2022.

Zebranie rozpoczął i poprowadził Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni dh Waldemar Bzura.

W roku sprawozdawczym 2022 odnotowano 53 alarmy (w tym 2 fałszywe i 3 odwołane).

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście oraz:
– przedstawiciel Urzędu Gminy Piecki: Hubert Sadownikow
– przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Jan Narewski
– Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie st. kpt. Józef Adam Banach
– dh Józef Maciejewski