W dniu 9. lutego 2019r. druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni przedstawili wyniki działalności strażackiej i kulturalnej na rzecz lokalnego społeczeństwa za rok 2018.

Zebranie rozpoczął Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni dh Waldemar Bzura, który przywitał druhny i druhów oraz zaproszonych gości. Spotkanie wg porządku protokołu zebrań poprowadził dh Feliks Kaczanowski. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni.

W roku sprawozdawczym 2018 odnotowano 23 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym 7 to pożary, 8 miejscowe zagrożenia oraz 5 wypadków, zdarzenia na wodach 2 oraz 1 alarm fałszywy. Na podkreślenie zasługuje dobra współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie podczas akcji ratowniczo – gaśniczych oraz na płaszczyźnie szkoleniowej.

2018 r. jednostka OSP w Krutyni przygotowała i wystawiła sekcję do gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się na stadionie w Pieckach. Druhowie z naszej jednostki zajęli zaszczytne drugie miejsce.

W celu doskonalenia umiejętności współdziałania z innymi jednostkami ochotnicy z Krutyni brali udział w gminnych ćwiczeniach taktyczno – bojowych przeprowadzonych przez Komendanta Gminnego dh Mariusza Adamiaka oraz ćwiczeniach powiatowych zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Mrągowie.

W okresie sprawozdawczym przeszkolono:
– szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP – 1 druha
– ratownictwo medyczne kurs KPP – 13 druhów
– patent żeglarski stermotorzysty – 4 druhów.

Podczas spotkania wręczono wszystkim członkom oraz gościom pamiątkowy kubek.

Członkowie Ochotniczej straży Pożarnej w Krutyni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.

Swoją obecnością podczas zebrania zaszczycili nas:

  • Wójt Gminy Piecki Pani Agnieszka Kurczewska;
  • Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie bryg. Krzysztof Grabias;
  • Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Jasinowicz;
  • Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wittbrodt;
  • Radny Rady Gminy Piecki Paweł Serowik;
  • Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pieckach dh Łukasz Bałdyga;