29 maja w remizie OSP Krutyń odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Piecki.

Na zebraniu przedstawione zostało pełne sprawozdanie z działalności jednostki jak również omówione plany na najbliższy rok.
Podczas zebrania odbyło się również głosowanie na nowy zarząd OSP Krutyń w wyniku którego powołano na funkcję:

Waldemar Bzura – Prezes
Piotr Kulas – Wiceprezes – naczelnik
Paweł Serowik – Z-ca naczelnika

Roman Nakielski – Sekretarz
Feliks Kaczanowski – Skarbnik
Andrzej Czajka – Gospodarz
Konrad Nakielski – Członek

Druhowie złożyli także życzenia urodzinowe jubilatowi – dh Sławomirowi z okazji 60 urodzin.