W dniu 17 lutego 2024r. druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni przedstawili wyniki działalności strażackiej i kulturalnej na rzecz lokalnego społeczeństwa za rok 2023.

Zebranie rozpoczął i poprowadził Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni dh Waldemar Bzura.

I. Stan organizacyjny OSP Krutyń:
– Członkowie zwyczajni: 28
– Członkowie honorowi: 5
– Wspierający: 7
Razem: 40

II. W roku sprawozdawczym 2023 strażacy z naszej jednostki uczestniczyli 46 razy w akcjach ratowniczych. Odnotowano:
– 9 pożarów
– 36 miejscowe zagrożenia (w tym 6 działań na łodzi)
– 1 fałszywy alarm

III. Członkowie OSP wyróżnienie w okresie sprawozdawczym podziękowaniem na piśmie:
– druhna Karolina Czajka wyróżniona dodatkowo odznaką „Strażak Wzorowy”
– druh Paweł Serowik
– druh Maciej Niemiro
– druh Matusz Fabisiak
– druh Jakub Pupek

IV. Działalność szkoleniowa:
– Ćwiczenia gminne: 2
– Ćwiczenia powiatowe: 1
– Ćwiczenia wewnętrzne: 2
– Szkolenie podstawowe ukończyli: Jakub Pupek oraz Mateusz Fabisiak
– Szkolenie dowódcy ukończyli: Norbert Rudnik oraz Maciej Niemiro

V. Działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa:
– VI edycja Krutyńskiego Biegu z Wiernym Przyjacielem
– XII Krutyński Bieg Niepodległości
– pomoc przy organizacji Dnia Dziecka na boisku sportowym w Krutyni
– pomoc i zabezpieczenie podczas otwarcia ścieżki rowerowej Mrągowo – Krutyń
– współpraca z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym, Radą Sołecką, oraz Stowarzyszeniem „Nasza Krutyń”

VI. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście:
– Agnieszka Kurczewska – Wójt Gminy Piecki
– Tomasz Jasionowicz – Przewodniczący Rady Gminy
– kpt. inż. Bartłomiej Nalazek – st. specjalista ds. operacyjnych
– Dh Krzysztof Hanuszewski – prezes ZOG ZOSP RP w Pieckach
– Dh Mirosław Kozak – wiceprezes ZOG ZOSP RP w Pieckach
– Dh Daniel Nicgorski – członek ZOG ZOSP RP w Pieckach
– Krzysztof Wittbrodt – Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego